BIZZ

System wynagradzania pracowników

Za każdą wykonaną pracę należy się zapłata. Dla każdego przedsiębiorcy to oczywistość, która nie jest już tak banalna dla pracowników działów HR. Każda szanująca się firma, posiada własny dopasowany do charakteru organizacji system wynagradzania. Jest to wieloelementowa struktura, na którą składają się wszystkie procedury, zasady oraz forma wynagrodzenia.

Na system wynagrodzeń składa się wiele składników. Najbardziej podstawowym, obowiązkowym oraz gwarantowanym przez prawo jest płaca zasadnicza. Trzeba zaakcentować różnicę między samym wynagrodzeniem właśnie a systemem, na co wielu pracodawców nie zwraca uwagi.

Przy planowaniu systemu wynagrodzeń należy zadbać o adekwatność zarobków do kwalifikacji, stażu, wartości rynkowej, itp. cech pracownika. Wyróżnia się wynagrodzenie stałe (np. pensja tygodniowa, miesięczna etc.) oraz zmienne, które zależy od wyników pracy. W dobrym systemie obie wartości są jasno określone, przez co zatrudnieni mają świadomość sprawiedliwego wynagradzania ich pracy. Płaca może być zależna od przepracowanego czasu, tzw. stawka godzinowa albo od wykonanego zlecenia (praca na akord). Wynagrodzenie może być także uzależnione od poziomu wykonanej pracy lub udziałów posiadanych przez wspólników czy akcji firmy zakupionych przez pracowników. W takiej sytuacji dzielone są zarówno zyski jak i straty przedsiębiorstwa.

W projektowaniu systemu wynagrodzeń, bierze się często pod uwagę kompetencje pracownika i to do ich wysokości dobiera się określone wynagrodzenie. Ustalenie strategii gratyfikowania pracy powinno uwzględniać składniki dodatkowe systemu. Są to wszelkiego rodzaju premie, nagrody, wynagrodzenia jednorazowe, a także przydział służbowego sprzętu czy samochodu lub refundacja opłat za telefon. Do tych elementów zalicza się także gwarantowane świadczenia (np. składki do ZUS) oraz dodatki, zapewnione przez przepisy Kodeksu Pracy takie jak: wynagrodzenie za nadgodziny czy za pracę w nocy.

Wynagrodzenie

Podsumowanie

Ekspert-5

Dobrze opracowany system wynagradzania pracowników, powinien spełniać rolę motywacyjną dla stałego personelu, mobilizować do efektywniejszej pracy, czyli zadbać o utrzymanie zatrudnionych w firmie. Struktura płacowa ma być także konkurencyjna oraz atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów, których może skusić nie tylko wysokość płacy zasadniczej lecz również ilość i jakość dodatkowych składników wynagrodzenia. Przede wszystkim jednak system wynagradzania musi opierać się na jasnych i sprawiedliwych zasadach.

Dane kontaktowe

 • Centrala Kraków
  Advisory Group TEST Human Resources

  ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków

  tel.: +48 12 350 56 00 || fax: +48 12 421 87 50
  email: [email protected]

 • Oddział Warszawa
  Advisory Group TEST Human Resources

  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  tel.: +48 22 379 03 47 || fax: +48 22 379 03 67
  email: [email protected]

 • Oddział Wrocław
  Advisory Group TEST Human Resources

  Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław

  tel.: +48 71 707 12 19 || email: [email protected]