BIZZ

Rozwój personelu poprzez szkolenia

Przyuczanie do zawodu to podstawa zatrudniania nowych pracowników. Nawet wykwalifikowany kandydat musi mieć czas na wdrożenie się w funkcjonowanie firmy. Rzadko która branża biznesowa jest niezmienna, więc nawet ci, którzy cieszą się dużym stażem, muszą odbywać dodatkowe szkolenia. Proces nauczania jest specyficzny w przypadku dorosłych osób, które posiadają już jakieś wykształcenie.

Właściwie proces nauczania odbywa się przez cały czas pracy, gdy mamy do czynienia z różnymi, nowymi sytuacjami, które wymagają podejmowania decyzji. Aby zadbać o profesjonalny i skuteczny rozwój kadr należy planować cykl szkoleń i kursów. Edukacja personelu dotyczy zdobywania lub udoskonalania kwalifikacji zawodowych, a także innych umiejętności, które mogą przydać się w codziennych obowiązkach służbowych.

Przy obmyślaniu strategii szkoleń należy zastanowić się nad właściwymi potrzebami firmy. Wszystko po to by niepotrzebnie nie tracić finansów na zbędne powielanie już nauczanych treści, z których pracownik niczego nie wyniesie. Często szkolenia są traktowane jako proste narzędzie motywowania: wystarczy zapłacić firmie szkoleniowej, wysłać pracownika na kurs, a nasza firma od razu stanie się atrakcyjna.

Tymczasem, aby rozwój personelu przynosił efekty, należy bliżej przyjrzeć się metodom i funkcjom nauczania. Wyróżnia się ich kilka ogólnych rodzajów. Na szkolenia otwarte, pracownicy mogą zgłaszać się dobrowolnie, przedsiębiorca może np. zasugerować udział i pokryć część ich kosztów. Szkolenia zamknięte są dedykowane konkretnej grupie odbiorców, zwykle zatrudnieni są na nie obowiązkowo kierowani przez pracodawcę, który je organizuje. Wyróżnia się także szkolenia wewnątrzzakładowe (przeprowadzane przez kadrę menadżerską lub starszych i doświadczonych pracowników tej samej firmy) oraz zewnętrzne, czyli organizowane przez agencje szkoleniowe. Skuteczne szkolenia HR to nie tylko sam udział pracowników w wykładach, ale kontrola ich efektów. Monitorowanie rezultatów oraz wpływu zdobytej wiedzy na pracę personelu pomoże zaplanować dalsze cykle szkoleń.

Szkolenie personelu

Podsumowanie

Ekspert4

Na efektywny proces nauczania wpływa trzymanie się kilku zasad. Odpowiednie rozeznanie w potrzebach szkoleniowych firmy, wybór właściwego sposobu edukacji oraz dobór sprawdzonej firmy szkoleniowej pozwolą na wykształcenie kompetentnej kadry pracowniczej, co przełoży się na wartość świadczonych usług. Należy pamiętać o ewaluacji programów szkoleniowych, czyli kontroli i oceny pracowników po ich zakończeniu.

Dane kontaktowe

 • Centrala Kraków
  Advisory Group TEST Human Resources

  ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków

  tel.: +48 12 350 56 00 || fax: +48 12 421 87 50
  email: [email protected]

 • Oddział Warszawa
  Advisory Group TEST Human Resources

  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  tel.: +48 22 379 03 47 || fax: +48 22 379 03 67
  email: [email protected]

 • Oddział Wrocław
  Advisory Group TEST Human Resources

  Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław

  tel.: +48 71 707 12 19 || email: [email protected]