BIZZ

Planowanie Zasobów Ludzkich

Plan strategiczny dotyczący polityki personalnej przedsiębiorstwa powinien zawsze obejmować jakościowe i ilościowe potrzeby kadrowe firmy. Strategia doboru personelu dotyczy również metody ich pozyskiwania, zasad rekrutacji i selekcji pracowników, a nawet wyboru zewnętrznej agencji rekrutacyjnej.

Niezmiernie istotną rolę odgrywa trafne określenie potrzeb kadrowych organizacji. Analiza własnych zasobów ludzkich pomoże uniknąć zatrudniania zbędnych lub nieodpowiednio wyspecjalizowanych pracowników. Na przegląd otoczenia wewnętrznego składa się analiza obecnie zatrudnionych, poziom ich kwalifikacji i użyteczności dla firmy. Podczas planowania zasobów ludzkich warto zwrócić uwagę czy rekrutacja jest procesem koniecznym. Można zastąpić ją przeszkoleniem posiadanych i lojalnych pracowników, którzy zostali już wdrożeni w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeśli zbytnio nie obciąża to budżetu, podnoszenie kwalifikacji pozwoli zaoszczędzić czas przeznaczony na proces rekrutacji i selekcji pracowników.

Drugim ważnym obszarem, który koniecznie trzeba brać pod uwagę jest rynek pracy. Zbadanie sytuacji najbliższego otoczenia, pod względem dostępności i ilości wykwalifikowanych specjalistów, pozwoli dobrać metody (np. Direct Search) i źródła pozyskiwania nowych pracowników. Procedury rekrutacyjne zawarte w strategii zorientowanej na pozyskiwanie personelu, powinny określać rzeczywistą ilość nowozatrudnionych.

Planowanie zasobów

Podsumowanie

Ekspert-1

Dobrze przeprowadzona kalkulacja doboru świeżej kadry pozwoli zoptymalizować koszty zatrudnienia. Kolejny ważny krok to ustalenie wymaganych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, które powinien posiadać ubiegający się o dane stanowisko. To znowu pozwoli usprawnić proces rekrutacji i ograniczy ilość potencjalnych kandydatów.

Planowanie strategii zatrudnienia powinno dotyczyć także ewentualnej redukcji nadmiaru personelu. Perspektywiczne myślenie w tym obszarze uchroni firmę przed koniecznością zwolnień masowych czy tworzeniem fikcyjnych stanowisk pracy, co zawsze jest tylko obciążeniem dla budżetu organizacji.

Dokonane analizy otoczenia wewnętrznego mogą przydać się nie tylko podczas planowania obsad personalnych, lecz także przy ustalaniu wysokości podwyżek, przyznawaniu premii lub w przypadku awansowania. Dlatego też należy zadbać o prowadzenie dokumentacji i aktualizowanie baz danych.

Dane kontaktowe

 • Centrala Kraków
  Advisory Group TEST Human Resources

  ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków

  tel.: +48 12 350 56 00 || fax: +48 12 421 87 50
  email: [email protected]

 • Oddział Warszawa
  Advisory Group TEST Human Resources

  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  tel.: +48 22 379 03 47 || fax: +48 22 379 03 67
  email: [email protected]

 • Oddział Wrocław
  Advisory Group TEST Human Resources

  Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław

  tel.: +48 71 707 12 19 || email: [email protected]