BIZZ

strategia

Strategia

Do najbardziej efektywnego wykorzystania każdego kapitału przedsiębiorstwa niezbędne jest opracowanie odpowiedniej strategii.
zasady

Zasady

Aby sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi potrzeba dobrać takie działania, które będą kompatybilne z założeniami funkcjonowania firmy.
efekty

Efekty

Optymalne gospodarowanie kapitałem ludzkim sprawi, że cele obrane przez przedsiębiorstwo zostaną szybciej i sprawniej osiągnięte, przy zminimalizowanych kosztach.
analiza

Analiza

Niezmiernie istotną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi odgrywa trafne określenie potrzeb kadrowych organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Eksperci

Należy rozróżnić pojęcie „strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi” od „strategii zasobów ludzkich”. Pierwsze określnie odnosi się do długofalowych procedur polityki personalnej, zgodnej z planami organizacji, obejmującej procesy kształtowania modelu kadrowego firmy. Strategia Zasobów Ludzkich to węższy termin wchodzący w skład Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Są to wszystkie działania, które mają wdrożyć założenia personalne przedsiębiorstwa i doprowadzić plany do ich urzeczywistnienia.

Określenie strategii zarządzania personelem opiera się na dopasowaniu procedur do strategii firmy. Wymagane są odmienne działania w zależności od tego, co pracodawca zamierza zmienić lub ulepszyć. Dobór właściwych cząstkowych strategii działania to kolejny krok w planowaniu strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Jeśli do planu organizacji należy udoskonalenie jakości oferowanych produktów, bądź usług, należy m.in. zadbać o zagwarantowanie stabilności pracy i zapewnienie klarownego podziału obowiązków.

W przypadku chęci zoptymalizowania kosztów produkcji, powinno się ograniczyć do krótkofalowych działań, oszczędzać na szkoleniach i rozwoju zatrudnionych, przy jednoczesnym stałym kontrolowaniu wydajności ich pracy. Jeśli przedsiębiorca postawi na innowacje, to agencja doradztwa personalnego zwróci uwagę na wzrost kompetencji pracowników oraz postara się wzmocnić współpracę między zespołami.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje więc procedury związane z doborem pracowników, systemem wynagrodzeń oraz strategią szkoleniową. Zakładane działania w sektorze HR w praktyce mogą różnić się od tych faktycznie podejmowanych. Jednak bez założenia idealnego modelu, do którego się dąży, wszelkie decyzje podejmowane na bieżąco mogą przynosić odwrotne od zamierzonych efekty.

Dane kontaktowe

 • Centrala Kraków
  Advisory Group TEST Human Resources

  ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków

  tel.: +48 12 350 56 00 || fax: +48 12 421 87 50
  email: [email protected]

 • Oddział Warszawa
  Advisory Group TEST Human Resources

  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  tel.: +48 22 379 03 47 || fax: +48 22 379 03 67
  email: [email protected]

 • Oddział Wrocław
  Advisory Group TEST Human Resources

  Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław

  tel.: +48 71 707 12 19 || email: [email protected]