BIZZ

Doskonalenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Pewne czynności związane z prowadzeniem działu HR można zlecić zewnętrznej agencji. W ten sposób powierzone zlecenie zostanie wykonane profesjonalnie, co wpłynie na jakość funkcjonowania kadr. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw na stale współpracuje z firmami świadczącymi kompleksowe usługi z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.

W celu doskonalenia kierowania kapitałem ludzkim wybiera się m.in. outsourcing personalny. Polega to na zlecaniu zewnętrznej agencji pełnienia funkcji związanych z ZZL. W przeciwieństwie do np. firm rekrutacyjnych, outsourcing personalny obejmuje szersze działania i może też zawierać procedury przyjmowania nowych pracowników. Oferty usługodawców w tym zakresie można dobierać do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Częściowy outsourcing może uzupełniać działalność zatrudnionych dyrektorów personalnych lub spełniać konkretne wymagania mniejszych przedsiębiorstw, niewyposażonych w działy HR. Wynajęcie takiej firmy jest ekwiwalentem zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży ZZL. Przez to optymalizuje się koszty prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż agencji płaci się tylko za wykonanie zlecenia.

Podobną formą doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim w firmie jest doradztwo personalne, często oferowane przez te same firmy świadczące usługi outsourcingowe. Do zadań menadżera, specjalizującego się w dziedzinie doradztwa, należy m.in. planowanie rekrutacji i selekcji pracowników. Jego praca polega na zdobywaniu odpowiednio wykształconych kandydatów i obsadzaniu nimi stanowisk. Dlatego też często bywa nazywany headhunterem, czyli łowcą talentów. Osoba o takiej profesji organizuje także szkolenia lub przeprowadza analizy funkcjonowania działów HR, udzielając przy tym porad, jak skuteczniej zarządzać kapitałem ludzkim. Dba w ten sposób o rozwój, edukację oraz wzrost kompetencji zatrudnionych menadżerów, czy dyrektorów personalnych.

Wynagrodzenie

Podsumowanie

Ekspert-5

Agencje outsourcingowe bądź zewnętrzni doradcy personalni posiadają wiele narzędzi, które mogą pomóc rozwiązać problemy w funkcjonowaniu zatrudnionych HR-owców. Często stosowane są audyty personalne, których celem jest sondowanie stanu zasobów ludzkich i proponowanie ewentualnych zmian kadrowych. Do innych narzędzi diagnostycznych należy także badanie opinii pracowników. Najważniejszą zaletą wynajęcia zewnętrznej firmy jest fachowość usług, choć zawsze należy mieć na uwadze wybór rzetelnej agencji outsourcingowej.

Dane kontaktowe

 • Centrala Kraków
  Advisory Group TEST Human Resources

  ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków

  tel.: +48 12 350 56 00 || fax: +48 12 421 87 50
  email: [email protected]

 • Oddział Warszawa
  Advisory Group TEST Human Resources

  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  tel.: +48 22 379 03 47 || fax: +48 22 379 03 67
  email: [email protected]

 • Oddział Wrocław
  Advisory Group TEST Human Resources

  Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław

  tel.: +48 71 707 12 19 || email: [email protected]